Pravidla soutěže

Soutěž Trickozdarma.cz, dále jen "soutěž", probíhá od 12. 5. 2015 do 12.7.2015. V časovém období do 14 dní od data 12.7.2015 dojde k vyhlášení výsledků soutěže. Každý soutěžící může vyhrát pouze jedno tričko.

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem je společnost Socialsites s.r.o., (dále jen "Provozovatel").

Každý občan se stává soutěžícím po vyplnění všech 4 soutěžních kroků. (Dále jen “Soutěžící”)

Výhrou v soutěži je celkem 500 triček, jež jsou specifikovány v kroku 1 soutěže.

Účast v soutěži je zdarma.

Každý soutěžící smí soutěžit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Účastí v soutěži akceptuje soutěžící pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Harmonogram a systém soutěže

Soutěž probíhá od 12.5.2015 do 12.7.2015. K vyhlášení vítězů dojde do 14 dní po ukončení soutěže.

Vyhlášení vítězů proběhne na webu Trickozdarma.cz a na Facebook stránce www.facebook.com/trickozdarma.cz

Vítězové budou kontaktování na email, který je shodný s emailem, jež soutěžící využivájí k přihlášeni na sociální síť Facebook.com. V případě nutnosti bude provozovatel kontaktovat výherce i zprávou na sociální síti Facebook.com.

Výhercem se stává ten, kdo projde úspěšně všemi 4 kroky soutěže a zodpoví všechny otázky s možnostmi správně.

Pokud se zúčastní vice jak 500 soutěžících, tričko vyhrává ten, kdo bude nejblíže tipu v soutěžní otázce č. 4 v kroku 2 soutěže a zároveň zodpoví všechny soutěžní otázky správně. 

V případě, že bude přesných tipů v rámci otázky č.4 v kroku 2 soutěže vice jak 500, rozhodne o vítězi slosování pomocí online programu na generování náhodných čísel (každý soutěžící bude mít po úspěšném projití všemi 4 kroky soutěže přiděleno soutěžní číslo). Přesný typ tohoto programu bude provozovatelem oznámen do 14 dní od data ukončení soutěže. V případě, že dojde ke slosování pomocí uváděného programu, bude z tohoto slosování pořízen videozáznam, který bude zveřejněn na webových stránkách Youtube.com a zároveň na webových stránkách Trickozdarma.cz.

Předání výhry a její specifikace

Výhrou se rozumí tričko, které je specifikováno v kroku 1 soutěže.

V případě, že již nebude k dispozici tričko, které si vítěz soutěže zvolil v kroku 1 soutěže, bude mu nabídnuta možost vybrat si tričko jiné. Provozovatel negarantuje výherci obdržení trička, které si zvolil v kroku 1 soutěže.

Zaslání výhry výhercům soutěže proběhne prostřednictvím přepravce Česká pošta a.s. na výhercem uvedenou adresu. V případě, že si soutěžící takto zaslanou výhru nepřevezme v termínu daném přepravcem a výhra bude vrácena zpět Provozovateli, soutěžící pozbývá nárok na obdržení výhry. Náklady na dopravu výhry hradí Provozovatel.

nebo

Soutěžící si může výhru vyzvednou osobně na Provozovatelem blíže specifikovaném mistě nebo místech. Toto místo nebo místa osobního odběru Provozovatel specifikuje do 14 dní od ukončení soutěže. V případě, že si výherce po předešlé domluvě na tomto místě svoji výhru nepřevezme, pozbývá nárok na výhru.

Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dní ode dne vyhlášení výsledků soutěže, tento výherce pozbývá nároku na výhru v soutěži.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži a na její kompletní ukončení. V případě ukončení soutěže tento fakt provozovatel oznámí minimálně 7 dní předem na stránkách soutěže. Provozovatel nezodpovídá za případné technické chyby, které se objeví během soutěže.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Soutěžící který se do soutěže přihlásil vice než jedenkrát, bude ze soutěže vyloučen.

Přihlášením do soutěže dávají soutěžící souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat ve vztahu k zpracování a uchování údajů, které nejsou potřebné pro realizaci soutěže.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na email: info@trickozdarma.cz nebo do zpráv na FB stránce www.facebook.com/trickozdarma.cz

Soutěž podpořili kluci z TVTwixx ve videu Limbo Dance Prank!